Ny hemsida för Yngrén Ekonomi

Ordkonst har tagit fram en ny hemsida för ekonomi- och redovisningsbyrån Yngrén Ekonomi i Helsingborg. Uppdraget var att ta fram en enkel webbplats som är responsiv och som fungerar som ett representativt ”ansikte utåt” på nätet. Syftet är främst att vara...

Kul filmprojekt för McNeil

Under andra halvan av november fick Ordkonst i uppdrag att producera en film på uppdrag av McNeil AB. Filmen skulle beskriva den positiva resa som företaget gjort de senaste två åren. Eftersom filmen skulle visas redan den 5 december var tidplanen extremt pressad. I...

Lyckad PR-aktivitet för Sibyllakedjan Under de senaste månaderna har Ordkonst arbetat med att synliggöra Sibyllakedjans nya etablerings- och tillväxtstrategi. Genom riktade PR-insatser mot utvalda mediekanaler har målet varit att nå ut till viktiga målgrupper som...

Air1 i tryckt tappning

På uppdrag av Yara har Ordkonst tagit fram ett nytt marknads- och säljmaterial för produkten Air1. Materialet omfattar dels en huvudbroschyr om produkten och dess fördelar och dels skräddarsydda foldrar för olika marknader; tunga fordon, skogs- och lantbruk samt...