Maila OrdkonstOrdkonst på TwitterOrdkonst på Facebook

Ordkonst Kommunikation - Helsingborg

Ordkonst AB är en liten, personlig kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster för marknadsföring, redaktionell kommunikation och PR.

Vi jobbar hela vägen från strategi till handfasta aktiviteter, med närhet, snabbhet och kvalitet som några av våra viktigaste ledord.

Snabbt, effektivt och målmedvetet – i nära samarbete med kunden

En trend på dagens reklammarknad är att ett växande antal företag söker nya vägar för att hantera sin marknadsföring mer rationellt.

Allt fler reklambyråer väljer därför att arbeta i mer eller mindre uttalade nätverk för att möta uppdragsgivarnas växande behov av flexibilitet och effektivitet. Ordkonst Kommunikation är en av dessa.

Vår unika mix av marknadsföringskompetens och redaktionell erfarenhet ger inte bara våra uppdragsgivare många fördelar, utan gör oss också till ett attraktivt alternativ på en marknad i förändring.

Som kund hos Ordkonst får du klara dig utan tjusiga byråkontor. Däremot får du engagerade, intresserade och inarbetade arbetsgrupper, med ett stort hjärta för dig som kund. Vår arbetsmodell i kombination med låga omkostnader gör att vi kan erbjuda reklamtjänster till konkurrenskraftiga priser – utan att göra avkall på hög kvalitet och personlig service.